Ikääntyminen ja proteiinin tärkeys

Mihin proteiinia tarvitaan: sitä tarvitaan suojaamaan lihaskadolta, parantamaan liikuntakykyä, kehonhallintaan ehkäisemään kaatumisia, parantamaan vastustuskykyä, haavojen parantumista ja vähentämään väsymyksen ja heikkouden tunnetta. Ennen kaikkea proteiinia tarvitaan lihasten ja solujen rakennusaineena. Silloin kun proteiinia saadaan tasaisesti se ylläpitää riittävän aminohappojen tason verenkierrossa ja turvaa lihaksille jatkuvan aminohappojen saannin, jolla solu valmistaa proteiineja. Ikääntyneiden proteiinin tarve päivässä Lue lisää

Ikääntyminen ja elämän tarkoituksellisuus

Elämän tarkoitus on ihmiselämän keskeisimpiä voimia -Viktor E. Frankl Mitä tarkoittaa elämän tarkoitus = Se on jokin asia, minkä vuoksi ihminen pitää elämää elämisen arvoisena Tarkoituksellista elämää elävä ihminen osaa nauttia pienistä iloista, jotka koostuvat elämän asenteesta ja arjen elämisen kautta tapahtuvista teoista ja kokemuksista. Elämän tarkoitus on omaa elämää koskettavia kysymyksiä, jotka liittyvät omiin Lue lisää

Kuinka välttää ikääntyessä kaatumistapaturmat?

Tehokkain keino kaatumisien ennaltaehkäisyssä on varhainen kotitapaturman vaaranpaikkojen miettiminen ja niiden poistaminen, sekä liikunnan lisääminen, koska kaatumisvamman paraneminen on ikääntyessä hidasta ja lisää ulkopuolisen avuntarvetta tai saattavat johtaa pysyviin haittoihin heikentämällä pysyvästi toiminta- tai liikkumiskykyä, joka voi johtaa ennen aikaiseen palvelutaloon siirtymiseen. Kaatumisten seuraukset voivat, myös aiheuttaa useimmilla kaatumispelon, jonka seurauksena alkaa rajoittaan elinpiiriä ja Lue lisää

Voimavaralähtöisyyden tärkein tehtävä osoittaa keinoja, joilla ikääntyvä löytää voimaa ja selviytymiskykyä ilmentäviä puolia itsestään.

Voimavaralähtöisyys on voimaantumis prosessi. Jossa ikääntyvä löytää ja tunnistaa omat voimavaransa, tuomalla esiin elämänsä aikana opitut selviytymiskeinot ja elämän merkityksellisyyden. Unohtamalla raihnaisuuden käsitteen ja aloittamalla myönteisen ajattelun asioista ja keskittymällä niihin asioihin joihin vielä on kykyjä. Voimavarat ovat keinoja jotka kehittyvät jokaiselle elämän aikana auttaen selviytymään arjesta ja muusta elämään liittyvistä asioista. Näiden syntymiseen vaikuttavat Lue lisää