Blogi

Ikääntyminen ja elämän tarkoituksellisuus

Elämän tarkoitus on ihmiselämän keskeisimpiä voimia -Viktor E. Frankl Mitä tarkoittaa elämän tarkoitus = Se on jokin asia, minkä vuoksi ihminen pitää elämää elämisen arvoisena Tarkoituksellista elämää elävä ihminen osaa Lue lisää

Kuinka välttää ikääntyessä kaatumistapaturmat?

Tehokkain keino kaatumisien ennaltaehkäisyssä on varhainen kotitapaturman vaaranpaikkojen miettiminen ja niiden poistaminen, sekä liikunnan lisääminen, koska kaatumisvamman paraneminen on ikääntyessä hidasta ja lisää ulkopuolisen avuntarvetta tai saattavat johtaa pysyviin haittoihin Lue lisää

Voimavaralähtöisyyden tärkein tehtävä osoittaa keinoja, joilla ikääntyvä löytää voimaa ja selviytymiskykyä ilmentäviä puolia itsestään.

Voimavaralähtöisyys on voimaantumis prosessi. Jossa ikääntyvä löytää ja tunnistaa omat voimavaransa, tuomalla esiin elämänsä aikana opitut selviytymiskeinot ja elämän merkityksellisyyden. Unohtamalla raihnaisuuden käsitteen ja aloittamalla myönteisen ajattelun asioista ja keskittymällä Lue lisää