Kuinka välttää ikääntyessä kaatumistapaturmat?

Tehokkain keino kaatumisien ennaltaehkäisyssä on varhainen kotitapaturman vaaranpaikkojen miettiminen ja niiden poistaminen, sekä liikunnan lisääminen, koska kaatumisvamman paraneminen on ikääntyessä hidasta ja lisää ulkopuolisen avuntarvetta tai saattavat johtaa pysyviin haittoihin heikentämällä pysyvästi toiminta- tai liikkumiskykyä, joka voi johtaa ennen aikaiseen palvelutaloon siirtymiseen.

Kaatumisten seuraukset voivat, myös aiheuttaa useimmilla kaatumispelon, jonka seurauksena alkaa rajoittaan elinpiiriä ja liikkumista, joka johtaa toiminta- ja liikuntakyvyn huononemiseen, mikä taas lisää entisestään kaatumisriskiä. Näiden seurauksena syntyy toinen toistaan ruokkiva kaatumisen noidankehä. Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää ennaltaehkäistä kaatumisia, ettei joudu tähän noidankehään tai saa pysyviä haittoja.

”Hyvä on pitää mielessä se, että vaikka kaatumiset yleistyvät ikääntyessä, eivät kaatumiset silti kuulu osana luonnollista ikääntymisprosessia.”

Kuinka sitten on järkevin aloittaa kaatumisten ennaltaehkäisy?

Kaatumisien ennaltaehkäisy kannattaa aloittaa yksilölliseen arviointiin perustuen, koska ei ole yhtä ainoaa yleispätevää keinoa, joka pätisi kaikkien kohdalla. Parhaiten kaatumisien ennaltaehkäisy onnistuukin puuttumalla yksilöllisiin riskitekijöihin, joihin voidaan vaikuttaa. Nämä riskitekijät jaotellaan sisäisiin ja ulkoisiin riskitekijöihin, sekä tilanne- ja käyttäytymistekijöihin. Suurin osa kaatumisista ei kuitenkaan johdu pelkästään yhdestä riskitekijästä vaan useamman riskitekijän yhteisvaikutuksesta. Riskitekijöistä kuitenkin erittäin monta pystytään vähentämään ja ehkäisemään.

Yleisin sisäisistä riskitekijöistä on toiminta- ja liikuntakyvyn heikkeneminen ja alentunut tasapaino ja alaraajojen lihasvoimat. Lisäksi kaatumiseen vaikuttavat erilaiset sairaudet ja keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet, joka huomioidaan valitettavasti ihan liian harvoin. Ulkoisista tekijöistä useimmiten syynä ovat kodin ja elinympäristön turvallisuustekijät, sekä epäsopivat jalkineet. Tilanne- ja käyttäytymistekijöistä useimmiten syynä on kiiruhtaminen ja huolimattomuus.

Keskeisessä roolissa ennaltaehkäisyssä on liikuntaharjoittelu, kuten tasapainon, alaraajojen lihasvoiman, sekä nivelten liikkuvuuden parantaminen erilaisten harjoitteiden avulla. Ennen kaikkea liikuntaharjoittelussa tärkeää on nousujohteisuus, sekä pitkien taukojen välttäminen, koska pitkät tauot heikentävät kehitystä. Sekin auttaa, että tekee edes vähän, joka on parempi kuin tekemättömyys.

Merkittävässä roolissa on myös asuin-, liikunta- ja elinympäristön muutokset. Varsinkin kodinturvallisuus korostuu silloin, kun näkö tai toimintakyky on heikentynyt tai taustalla on aikaisempi kaatuminen, jonka seurauksena ulkona liikkuminen vähenee ja ollaan enimmäkseen siellä kotona, jolloin kaatumistapaturmat useimmiten sattuvat omassa kodissa. Tällöin yksi tärkeimmistä keinoista kaatumisien ehkäisyssä on elinympäristönturvallisuus kartoitukset ja asunnonmuutostyöt, koska on iso merkitys onko ympäristö turvallinen, joka motivoi toimimaan ja liikkumaan, mikä vähentää kaatumisriskiä. Vai turvaton, joka passivoi ja lisää avuntarvetta, sekä kaatumisriskiä.

Ennaltaehkäisyn haasteet

Haastavinta kaatumisien ennaltaehkäisyssä on saada ikääntyvä liikkumaan, jos motivaatio on heikko, esim. terveydentilan, kipujen, masennuksen tai siksi, ettei ole aiemminkaan harrastanut liikuntaa. Tärkeintä onkin löytää mieluisa liikuntamuoto, tässä voi apuna  käyttää motivoivaa haastattelua.

Mielestäni aina ei ole kyse tiedon puutteesta, vaan ennemmin tavasta miten asiat esitetään. Ei auta että annetaan neuvoja, ohjeita ja käskyjä ja lopuksi annetaan ohjelaput käteen, sekä kerrotaan mitä tapahtuu, jos et noudata näitä ohjeita. Neuvonnan ja pelottelun sijaan pitäisi keskittyä auttamaan löytämään jokaisen oma sisäinen motivaatio muutokseen.

Karu todellisuus kaatumisista

Vaikka en haluakkaan pelotella, mitä käy jos ei tee mitään, mutta surullinen tosiasia käy ilmi näistä tilastoista ja siitä miten merkittävästä asiasta puhutaan. Tämä on meidän jokaisen oman hyvinvoinnin ja elämänlaadun kannalta tärkeä asia. Sillä jokainen meistä vanhenee. Se miten vanhenemme, on jokaisen päätettävä lopulta itse.

Tilastojen mukaan joka kolmas yli 65-vuotias ja joka toinen yli 80-vuotias kaatuu vähintään kerran vuodessa. Kerran kaatuneista puolet kaatuvat uudelleen ja toistuvasti eli enemmän kuin kaksi kertaa vuodessa kaatuu 15 prosenttia.

Vammaan johtaneiden kaatumisien tai matalalta putoamistenosuus yli 65-vuotiaiden kohdalla on 80 %

Kotona asuvien ikääntyvien kaatumisista 20–30 prosenttia johtavatkin hoitoa vaativaan vammaan, 5-10 % aiheuttaa murtuman esimerkiksi olkaluu, ranne tai nilkka. Kaatumistapaturmista 2-3% johtaa lonkkamurtumaan, mutta yli 90% lonkamurtumien aiheuttajana on kaatuminen. Vuosittain lonkkamurtumia on yli 7000 kertaa. Joka viides saa haitan, joka uhkaa itsenäistä kotona asumista, jopa kolmannes joutuu siirtymään kotoa pysyvään laitoshoitoon ja yli kolmasosa kuolee vuoden sisällä tapahtumasta. Joka vuosi kaiken kaikkiaan kuoleekin noin 1300 yli 65-vuotiasta kaatumisien seurauksena tapahtuvien tapaturmien johdosta.

Sairaanhoidosta syntyvät kustannukset

Yli 65-vuotiasta henkilöistä sairaalahoidossa hoidetaankin yli 30 000 kotitapaturmassa loukkaantunutta henkilöä vuodessa. Joista suurin osa olisi pystytty välttämään. Sairaalahoidolliset kulut v. 2014 oli 400 miljoonaa euroa, tästä summasta lonkkamurtumien osuus on vähintäänkin puolet. Lonkkamurtuman hoitokustannukset murtumasta seuraavan vuoden aikana noin 20 000€/potilas. Mikäli potilas joutuu pysyvästi laitoshoitoon, ovat hoitokustannukset ensimmäisenä vuotena arviolta 47 100 €/potilas.

Mietteitä aiheesta

Asia mikä ikääntyvien kaatumistapaturmissa on hämmentävintä, että lähes kaikki kaatumistapaturmat olisivat estettävissä ennakoinnilla ja jopa pienilläkin muutoksilla voidaan saada merkittäviä parannuksia. Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että ammattilaiset, omaiset, läheiset kuin ikääntyvä itse, ovat vähentämässä kaatumisia ja kaatumisen pelkoa ja siten lisäten turvallisuutta arkeen.

Käy tutustumassa kaatumistapaturma riskianalyysi palveluuni, jolla kartoitamme yksilölliset kaatumistapaturma riskitekijäsi.

Lähteet:

Hyvä vanhuus kirja

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy opas (thl)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *