Kaatumistapaturma riskianalyysi

Tehokkain tapa kaatumisien ehkäisyssä on kaatumisriskin analysointi, joka tehdään yksilöllisten vaaratekijöiden ja altistavien tekijöiden kartoituksella, kuten selvittämällä mitkä tekijät lisäävät ja miten paljon kaatumisalttiutta, tämän pohjalta laaditaan yksilöllinen kaatumisien ehkäisy toimintasuunnitelma. Näillä toimenpiteillä voidaan vähentää tai poistaa havaitut altistavat vaaratekijät ja vähentää kaatumisvaaraa ja kaatumisia. Sillä tapaturmaton elämä on mahdollinen iästä riippumatta. 

Kaatumisriski analyysimme sisältää seuraavat osiot:

Kaatumisvaara arvio

Liikkuvuuden, tasapaino ja jalkojen lihasvoimien testaus

Elinympäristön turvallisuus arvio

Kaatumisvaara aiheuttavien lääkkeiden läpikäyminen

Huolestuttaako kaatumiskysely

Kaatumisen ehkäisyn toimintasuunnitelman laatiminen

Analyysin pohjalta teen parannus ehdotuksia ja laadin toimintasuunnitelman kuinka välttää kaatumistapaturmia. Tämän tiedon avulla pystyt lisäämään hyvinvointiasi ja pysyt pidempään toimintakykyisempänä. Analyysin perusteella myös ohjaan tarpeen mukaan eteenpäin, mikäli tarve sitä vaatii, sekä neuvon kuinka tulee toimia, jos tarvitset apuja kodin muutostöissä.

Analyysistä saatavat hyödyt:

Vältät vakavat kaatumisvammat

Kotona asuminen on turvallisempaa

Vältyt isoilta sairaalahoito maksuilta

Elämänlaatusi paranee

Vältyt aikaiselta laitoshoitoon siirtymiseltä

Kuinka erotellaan riskitekijät joihin pystytään tai ei pystytä vaikuttamaan?

Kaatuminen jaetaan sisäisiin ja ulkoisiin riskitekijöihin. Joista suurempaa osaa pystytään vähentämään ja ehkäisemään. Kaatumisista suurin osa johtuu useammasta kuin yhdestä tekijästä. Riskitekijät vaikuttavat toisiinsa ja yhdessä niiden kaatumisriskiä lisäävä vaikutus voi olla suurempi, kuin yksittäisen riskitekijöiden summa.

Oheisesta taulukosta näkee tarkemmin mihin kaikkeen pystytään ja mihin ei pystytä vaikuttamaan tapaturmien ennalta ehkäisyn näkökulmasta

 

Tilastoja miksi kaatumistapaturmien ennalta ehkäisy kannattaa

Vammaan johtaneiden kaatumisien osuus yli 65-vuotiaiden kohdalla on 80 %

Kotona asuvien ikääntyvien kaatumisista 20–30 prosenttia johtavatkin hoitoa vaativaan vammaan, 5-10 % aiheuttaa murtuman esimerkiksi olkaluu, ranne tai nilkka. Kaatumistapaturmista 2-3% johtaa lonkkamurtumaan, mutta yli 90% lonkamurtumien aiheuttajana on kaatuminen. Vuosittain lonkkamurtumia on yli 7000 kertaa. Joka viides saa haitan, joka uhkaa itsenäistä kotona asumista, jopa kolmannes joutuu siirtymään kotoa pysyvään laitoshoitoon ja yli kolmasosa kuolee vuoden sisällä tapahtumasta. Joka vuosi kaiken kaikkiaan kuoleekin noin 1300 yli 65-vuotiasta kaatumisien seurauksena tapahtuvien tapaturmien johdosta.

Sairaanhoidosta syntyvät kustannukset

Yli 65-vuotiasta henkilöistä sairaalahoidossa hoidetaankin yli 30 000 kotitapaturmassa loukkaantunutta henkilöä vuodessa. Joista suurin osa olisi pystytty välttämään. Sairaalahoidolliset kulut v. 2014 oli 400 miljoonaa euroa, tästä summasta lonkkamurtumien osuus on vähintäänkin puolet. Lonkkamurtuman hoitokustannukset murtumasta seuraavan vuoden aikana noin 20 000€/potilas. Mikäli potilas joutuu pysyvästi laitoshoitoon, ovat hoitokustannukset ensimmäisenä vuotena arviolta 47 100 €/potilas

Miksi odottaa niin kauan, kunnes kaatumistapaturma on jo käynyt, vaikka ennakoinnilla pystyttäisiin vähentämään kaatumistapaturmia.

Tehokkain keino siis onkin varhainen kotitapaturman vaaranpaikkojen miettiminen ja niiden poistaminen, koska kaatumisvamman paraneminen on hidasta ikääntyessä tai johtaa pysyviin haittoihin, siksi on paljon hyödyllisempää ennaltaehkäistä vakavia kaatumisia. Lisäksi vamma voi heikentää pysyvästi toiminta- tai liikkumiskykyä. Vähäinenkin kaatumisvamma lisää alttiutta uusille kaatumisille.

Kaatumistapaturmariski analyysi 40€ (sis. alv)

Hintaan sisältyy

Kotona tehtävä analyysi ja siihen tarvittavat materiaalit

Analyysin pohjalta laadittu toimintasuunnitelma ja parannus ehdotukset

(maksu onnistuu käteisellä, korttimaksulla tai laskulla)

Kaatumistapaturma riskianalyysi etätapaamisena

Etätapaamisen saat tilattua nettikaupasta. Tapaaminen tapahtuu skypen välityksellä. Tilauksen vahvistuksessa saat yksityiskohtaiset ohjeet , kuinka toimia sykypen kanssa, sekä ennakkomateriaalit, jotka on hyvä tehdä ennen varattua tapaamista. Etätapaamis päivän varaaminen onnistuu sähköisestä ajanvarauskalenterista.

Varaa aika ottamalla yhteyttää soittamalla tai yhteydenottolomakkeella

Varaa aika suoraan sähköisestä ajanvaraus kalenterista

Varaamalla ajan sähköisellä ajanvarauksella tulemme kotiisi sovittuna kellon aikana tai mikäli emme pääse varattuun kellon aikaan ilmoitamme viivästyksestä sinulle puhelimitse.